Referencie

 • GASTRO-PEN s r.o. – Pezinok (2021)
  Klimatizovanie priestorov - Bratislava
 • GASTRO-PEN s r.o. – Pezinok (2021)
  Elektroinštalácia bytových priestorov - Bratislava
 • KOVIAN s.r.o.– Gajary (2021)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • Möbex Slovakia s.r.o.– Malacky (2021)
  Klimatizovanie modulových štúdií
 • ELViP s.r.o.– Malacky (2021)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • Möbex Slovakia s.r.o.– Malacky (2021)
  ZTI modulových štúdií
 • V-Tranz, s.r.o. – Bratislava (2021)
  Klimatizovanie obchodných priestorov
 • VhS- stavs.r.o.– Malacky(2021)
  Elektroinštalačné práce - Bratislava
 • SIA favilita servise s.r.o.– Bratislava (2020)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • EHR Stav spol. s.r.o.– Gajary (2020)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov Malacky
 • Rudolf Ruža– Malacky (2020)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • Möbex Slovakia s.r.o.– Malacky (2020)
  ZTI modulových štúdií
 • GASTRO-PEN s r.o. – Pezinok (2020)
  Elektroinštalácia bytových priestorov - Lozorno
 • PROXONE s.r.o.– Malacky (2020)
  Klimatizovanie priestorov
 • ATALIAN SK s.r.o.– Bratislava (2019)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • KOVIAN s.r.o.– Gajary (2019)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • Bach s.r.o.– Vajnory (2019)
  Elektroinštalačné práce
 • MONAKO GAME s.r.o.– Malacky (2019)
  Servisné práce
 • Möbex Slovakia s.r.o.– Malacky (2019)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • Potraviny u Kvaššaya – Malacky (2019)
  Klimatizovanie obchodných priestorov
 • EHR Stav spol. s.r.o.– Gajary (2019)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • Möbex Slovakia s.r.o.– Malacky (2019)
  ZTI kancelárskych priestorov
 • GASTRO-PEN s r.o. – Lozorno (2019 - 2018)
  Elektroinštalácia bytových priestorov 
 • HSP STAVBY, s.r.o. – Bratislava (2018)
  ZTI, Kúrenie, Klimatizácia, VZT, Elektroinštalácia, Zónová regulácia- Rekonštrukcia mezonetového bytu SIMON
 • Rekonštrukcia mezonetového bytu SIMON
 • Möbex Slovakia s.r.o.– Malacky (2018)
  ZTI modulových štúdií
 • ANDREA DIRMAN spol. s.r.o. – Jabloňové (2018)
  Mulifunkčné centrum- VZT, Klimatizovanie priestorov 
 • GASTRO-PEN s.r.o. –  Lozorno (2018)
  Klimatizovanie kancelárskych a skladových priestorov
 • V-Tranz, s.r.o. – Bratislava (2018)
  Klimatizovanie obchodných priestorov
 • BACH s.r.o. – Bratislava (2017)
  Relaxačné centrum Vajnory- Elektroinštalačné práce
 • FASÁDIČKA s.r.o. – Malacky (2017)
  Klimatizovanie kancelárskych a skladových priestorov
 • POZAGAS a.s. – Malacky (2017)
  Klimatizovanie prevádzky Velínu
 • Toifl Slovakia Transport spol. s.r.o. – Malacky (2017)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • BMB Leintner, k.s. – Bratislava (2017)
  Klimatizácia, VZT, Elektroinštalácia- Rekonštrukcia kancelárskych priestorov (2017)
 • Buckle up, s.r.o. – Pezinok (2016)
  ZTI, Kúrenie, Klimatizácia, VZT, Elektroinštalácia, Zónová regulácia- Rekonštrukcia kancelárskych priestorov
 • AUTO-ŠENY s.r.o.– Malacky (2016)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov PEUGEOT Malacky
 • MAXX- reklamná agentúra, spol. s.r.o. – Bratislava (2016)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • Invidia s.r.o. – Bratislava (2016)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • MixFood s.r.o.– Malacky (2016)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • AD SK, s.r.o. – Bratislava (2016)
  Klimatizácia, VZT, Elektroinštalácia- Rekonštrukcia kancelárskych priestorov (2016)
 • Maplan s.r.o.– Malacky (2016)
  Elektroinštalácia, ZTI, Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • BESTAV s.r.o.– Malacky (2016)
  ZTI, Kúrenie, Klimatizovanie kancelárskych priestorov GEMATECH
 • SlovakPromo Management,s.r.o. – Bratislava (2015)
  ZTI, Kúrenie, Klimatizovanie- Novostavby kancelárskych priestorov
 • MAXX- reklamná agentúra, spol. s.r.o. – Bratislava (2015)
  Klimatizovanie priestorov akcie
 • GASTRO-PEN s.r.o. –  Lozorno (2015)
  Kúrenárske, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce – Hotel Karpatský dvor
 • KOVIAN, s.r.o – Gajary (2015)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • Müller- Transporte, s.r.o – Bratislava (2015)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov na pobočke v Kútoch
 • KrytStav,spol. s.r.o.– Malacky (2015)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • VIKTOR s.r.o – Bratislava (2015)
  Elektroinštalácia- Rekonštrukcia kancelárskych priestorov 
 • EVOL s.r.o. – Bratislava (2014)
  TČ, Klimatizovanie priestorov firmy
 • FUXON, s.r.o. – Bratislava (2014)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • EUROPERSONAL & FABRIKA s.r.o. – Bratislava (2014)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • NAFTA a.s. – Malacky (2014)
  Klimatizovanie prevádzky Velínu
 • T.T.E.spol. s.r.o. – Bratislava (2014)
  Klimatizácia, VZT, kancelárskych priestorov (2014)
 • DOM-OV Slovensko s.r.o. – Bratislava (2014)
  TČ, Klimatizácie, VZT, Elektroinštalačné práce, Kúrenárske práce  (2014)
 • MSD Company, spol. s.r.o. – Bratislava (2014)
  Elektroinštalačné práce firemná budova (2014)
 • GASTRO-PEN s.r.o. –  Lozorno (2013)
  VZT, Kúrenárske, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce – nebytové priestory Trnava
 • EVOL s.r.o. – Bratislava (2013)
  TČ, ZTI, Kúrenie, Klimatizovanie, Elektroinštalačné, Kúrenárske, Vodoinštalačné práce - Novostavby relaxačného a polifunkčneho domu
 • DIXMAN, s.r.o – Bratislava (2013)
  Klimatizovanie priestorov Lekárne v Senici
 • GASTRO-PEN s.r.o. –  Lozorno (2013)
  Klimatizovanie priestorov Hotela Karpatský dvor
 • GEOSFERA spol. s.r.o. – Bratislava (2012)
  TČ, Kúrenárske práce 
 • KOVOBEL, a.s. – Senica (2012)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • EUROPAY s.r.o. – Bratislava (2012)
  TČ, ZTI, Kúrenie, Klimatizovanie, Elektroinštalačné, Kúrenárske, Vodoinštalačné práce - Novostavby polifunkčneho domu
 • ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.– Malacky (2012)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov Kvetoslavov
 • EXIM Alarm s.r.o. – Prešov (2011)
  TČ, Kúrenárske práce, pobočka Bratislava

 • LEKÁREŇ ZDRAVIE – Brodské (2011)
  Elektroinštalácia
 • ELViP s.r.o – Malacky (2011)
  Klimatizovanie priestorov 
 • SlovakPromo Management,s.r.o. – Bratislava (2011)
  Klimatizovanie priestrov akcie
  Klimatizácia administratívnych priestorov OVB
 • Crea/Young & Rubicam, spol.s.r.o. – Bratislava (2011)
  Klimatizovanie kancelárskych priestorov
 • BENAF s.r.o – Borský Mikuláš (2011)
  Klimatizovanie priestorov 
 • GASTRO-PEN s.r.o. –  Lozorno (2010)
  VZT, Kúrenárske, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce – Hotel Karpatský dvor
 • APLITEC s.r.o. –  Záhorská Ves (2010)
  Bleskozvod
 • Vladimír Fedra - FEIM  – Malacky (2010)
  Klimatizovanie priestorov kancelárií
 • AUTO-MOTO – Malacky (2010)
  Klimatizovanie piestorov
 • REGULAND s.r.o. – Bratislava (2010)
  Servisné práce 
 • DANMAR MA, s.r.o.  – Malacky (2010)
  Zabezpečovacie systémy
 • Vladimír Fedra - FEIM  – Malacky (2010)
  Faine reštaurácia- VZT, Klíma, Kúrenie-chladenie
 • MAXX- reklamná agentúra, spol. s.r.o. – Bratislava (2010)
  Klimatizovanie priestorov akcie
 • GASTRO-PEN s.r.o. –  Lozorno (2009)
  Elektroinštalačné práce – Hotel Karpatský dvor
 • MSD Company, spol. s.r.o. –  Lozorno (2009)
  Elektroinštalačné práce – Hotel Karpatský dvor
 • GASTRO-PEN s.r.o. –  Lozorno (2009)
  Klimatizácie – Hotel Karpatský dvor
  Klimatizovanie serverovní